Zapytania ofertowe

przewiń dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/2.3.2 POIR

24 lipca 2017r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Klasomat Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Dokumenty:

  • Zapytanie ofertowe nr 1/2017/2.3.2 POIR (pdf)
  • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf) (docx)
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta (pdf) (docx)
  • Załącznik nr 3- Wzór umowy warunkowej (pdf) (docx)

Wyniki postępowania ofertowego – 2 sierpnia 2017 r.

W wyniku dokonanej oceny ofert wyłoniono Wykonawcę, który spełnił warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskał największą liczbą punktów, tj. Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.

Dokumenty:

  • Protokół wyboru oferty (pdf)