Projekty Unijne

przewiń dalej

Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy Klasomat Sp. z o.o.
Cele projektu:
Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej Wnioskodawcy, zwiększenie rozpoznawalności marki i stworzenie firmy Klasomat Sp. z o.o. jako międzynarodowej firmy świadczącej usługi na wielu rynkach na świecie.
Planowane efekty:
Uczestnictwo w targach pozwoli na prezentację firmy w mediach targowych, konferencjach i seminariach oraz prowadzenie działalności reklamowej promującej produkt i firmę Wnioskodawcy, co wpłynie korzystnie na rozpoznawalność Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej. Rezultatem projektu będzie wypromowanie Wnioskodawcy jako wiarygodnego partnera biznesowego oferującego najwyższej jakości produkty i usługi oferowane na wybranych rynkach międzynarodowych.
Wartość projektu:
174 291,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
120 445,00 PLN