to aplikacja, która powstała przy udziale wykwalifikowanych ekspertów. Jest odpowiedzią na potrzeby skarbników, rodziców i młodzieży.

przewiń dalej

Właścicielem Klasomatu jest Klasomat Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 0000627013, NIP 8513197302, REGON 364889537

Transakcje płatnicze obsługuje Instytucja Płatnicza Igoria Trade S.A.

Igoria Trade S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Igoria Trade jako Instytucja Płatnicza posiada zezwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie.

Środki Klientów Aplikacji Klasomat przechowywane są na oddzielnych rachunkach bankowych i nigdy nie są łączone ze środkami własnymi spółki Igoria Trade S.A. (Art. 78 pkt 1 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych).

Nawet w razie ogłoszenia upadłości Instytucji Płatniczej Igoria Trade S.A., środki Klientów Aplikacji Klasomat znajdujące się na rachunkach płatniczych podlegają wyłączeniu z masy upadłości (Art. 80 pkt 2 Ustawy o usługach płatniczych).